CYMRAEG

Croeso i wefan ymgynghoriad Wylfa Newydd

Gwrando ar safbwyntiau pobl

Cyn i ni gyflwyno unrhyw gais arwyddocaol am ganiatâd datblygu neu gynllunio ar gyfer gorsaf pŵer niwclear newydd, byddwn yn cynnal ymgynghoriadau cyhoeddus. Nod hyn ydy ceisio barn y gymuned leol, y cyhoedd, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol ac anstatudol eraill.
 
Yn ogystal â'r Orsaf Bŵer ei hun, mae nifer o gyfleusterau oddi ar y safle a datblygiadau cysylltiedig y mae angen i ni eu hadeiladu er mwyn gweithredu Wylfa Newydd yn ddiogel ac yn effeithlon.

Nid oes ymgynghoriadau'n agored ar hyn o bryd.
 
Gallwch ddarllen mwy am ymgynghoriadau blaenorol sydd wedi cau erbyn hyn drwy glicio ar y ddewislen uchod.

 

Cam dau yr ymgynghoriad

Rhwng 31 Awst a 25 Hydref 2016 fe wnaethom gyflwyno ail gam ein hymgynghoriad cyn ymgeisio ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd. Fe wnaethom rannu ein cynlluniau a’n dogfennau diweddaraf, gan ofyn am farn pobl ar bob agwedd ar y Prosiect.

Hwn oedd yr ymgynghoriad olaf sydd wedi’i drefnu ar y Prosiect yn ei gyfanrwydd, cyn i ni gyflwyno ein cais am Orchymyn Caniatâd Datblygu yn 2017.
Stage 2