CYMRAEG
Croeso i wefan Ymgynghoriad Wylfa Newydd
Croeso i wefan ymgynghori

Mae manylion yma ynghylch yr ymgynghoriadau rydyn ni wedi’u cynnal ers 2014 a chopïau o’n holl gynlluniau. Mae ymgynghori â chymunedau lleol yn ein helpu ni i lunio ac addasu ein cynigion ar gyfer Wylfa Newydd, gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn, ac mae’n rhan bwysig o’r broses gynllunio.
 
Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO)

Ym mis Mehefin 2018, fe wnaethom gyflwyno ein Cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio er mwyn cael caniatâd i adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd.

Yr Arolygiaeth Gynllunio sy'n rheoli'r broses DCO (yn hytrach na’r cyngor lleol sy’n ystyried ceisiadau cynllunio traddodiadol) ac mae’n rhoi cyfleoedd i bobl a sefydliadau gyflwyno sylwadau ar y cais. Mae'r ymgynghoriadau blaenorol y gallwch ddarllen amdanyn nhw ar y wefan hon a'r adborth a ddaeth i law wedi bod yn hollbwysig er mwyn ein helpu i ddatblygu'r cynigion terfynol roedden ni wedi’u cyflwyno ym mis Mehefin 2018.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y broses hon ac i weld dogfennau ein cais.

Ym mis Ionawr 2019, fe wnaethom gyhoeddi ein bod yn gohirio ein gwaith yn Wylfa Newydd ac yn ein hail safle yn Oldbury, oherwydd na fu’n bosib dod i gytundeb ar y cyllid a’r trefniadau masnachol cysylltiedig mewn da bryd i gynnal lefelau datblygu parhaus.
 
Gobeithio y bydd modd canfod ffordd ymlaen, drwy drafod â Llywodraeth y DU, a fydd yn caniatáu i’r gwaith ailddechrau er mwyn i’n prosiectau chwarae rhan allweddol yn nyfodol ynni carbon isel y DU. Tra byddwn yn ystyried ein camau nesaf, byddwn yn parhau i fod yn gymydog da ac yn dirfeddiannwr cyfrifol yn lleol. Hefyd, byddwn yn sicrhau bod y gymuned leol yn cael gwybod am y newyddion diweddaraf.