CYMRAEG

Cefnogi Cymdogaeth

Bydd adeiladu’r Orsaf Bŵer yn brosiect mawr a fydd yn digwydd dros gyfnod cymharol hir. Rydyn ni’n gwybod y bydd effeithiau posibl y gwaith adeiladu’n achosi pryder penodol i’r rheini sy’n byw agosaf at safle’r Orsaf Bŵer. Dyna pam rydyn ni’n cynnig dau fesur, sy’n mynd y tu hwnt i’r mesurau lliniaru, fel rhan o’r Cynllun Cefnogi Cymdogaeth sydd wedi’u hanelu at y rheini sydd agosaf at Safle’r Orsaf Bŵer.
  • Cefnogaeth Pris Eiddo – cefnogaeth i unrhyw drigolion sy’n byw agosaf at Safle’r Orsaf Bŵer ac mae’r datblygiad yn effeithio ar werth eu heiddo. 

  • Lliniaru Aflonyddwch – mesurau ychwanegol i leihau’r sŵn adeiladu yn yr eiddo y bydd y gwaith yn effeithio arnyn nhw.

Roedden ni wedi ymgynghori ynghylch ein Cynllun Cefnogi Cymdogaeth arfaethedig rhwng 29 Medi a 8 Rhagfyr 2014 ac roedden ni wedi lansio’r cynllun Cefnogaeth Pris Eiddo ar 14 Ebrill. I gael rhagor o wybodaeth, llwythwch y ddogfen Cynllun Cefnogi Cymdogaeth i lawr.

Dogfennau
Cynllun Cefnogi Cymdogaeth

Cynllun Cefnogi Cymdogaeth

Dogfennau 370kb PDF