CYMRAEG

Dogfennau’r prosiect

Project films 2 - welsh
Erbyn dechrau 2016 roedd ein Prosiect wedi datblygu’n sylweddol.  Felly, roedden ni wedi darparu Diweddariad ar y Prosiect er mwyn i ni allu dal ati i gasglu adborth ac ystyried safbwyntiau lleol cyn datblygu ein cynigion ymhellach.

Gallwch weld y Diweddariad drwy glicio'r ddolen isod.

Wylfa Newydd Project Update

Llwytho i lawr  2.0mb PDF
Llwytho fersiwn print bras i lawr 1.4mb PDF
 


Ochr yn ochr â'r Diweddariad, rydyn ni hefyd wedi cynhyrchu'r taflenni ffeithiau canlynol sy’n crynhoi ein cynigion a’n canfyddiadau drafft ynghylch y strategaethau rydyn ni wedi’u datblygu i reoli effeithiau posib ein Prosiect.
 


Cynllun Meistr Tirwedd ac Amgylcheddol - Llwytho i lawr 2mb PDF

Strategaeth Bensaernïol - Llwytho i lawr 206kb PDF

Strategaeth Gwastraff YmbelydrolLlwytho i lawr 73kb PDF

Strategaeth Llety Gweithwyr Adeiladu - Llwytho i lawr 625kb PDF

Strategaeth Manteision Cymunedol - Llwytho i lawr 114kb PDF

Strategaeth Mynediad Cyhoeddus a Hamdden - Llwytho i lawr 112kb PDF

Strategaeth Swyddi a Sgiliau - Llwytho i lawr 129kb PDF

Strategaeth Trafnidiaeth a Thraffig Integredig - Llwytho i lawr 565kb PDF

Strategaeth Ymgysylltu ag Addysg - Llwytho i lawr 142kb PDF

Yr Iaith Gymraeg a’i diwylliant - Llwytho i lawr 151kb PDF