CYMRAEG

Dogfennau cwmpasu

Dogfennau cwmpasu 
Roedd y dogfennau cefnogol canlynol ar gael er mwyn darparu gwybodaeth ychwanegol er nad oedd ymgynghoriad ffurfiol yn eu cylch:

Adroddiad Cwmpasu Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Prosiect Wylfa Newydd 

Lawrlwytho 3.1mb PDF


Adroddiad Cwmpasu Asesiad o’r Effaith ar Iechyd Prosiect Wylfa Newydd

Lawrlwytho 2.0mb PDF


Adroddiad Cwmpasu Asesiad Cynaliadwyedd Prosiect Wylfa Newydd

Lawrlwytho 2.0mb PDF