CYMRAEG

Dogfennau ymgynghori

Cynhaliwyd cam cyntaf ein hymgynghoriad rhwng 29 Medi ac 8 Rhagfyr 2014. Er bod yr ymgynghoriad wedi cau erbyn hyn, gallwch ddysgu mwy am ein cynigion cychwynnol yma drwy edrych ar ein dogfennau ymgynghori.

Yn ystod cam cyntaf ein hymgynghoriad, fe wnaethom gyhoeddi nifer o ddogfennau a oedd yn cyflwyno ein cynigion cychwynnol ar gyfer gorsaf bŵer niwclear newydd yn Wylfa ar Ynys Môn.  Mae modd i chi weld holl ddogfennau ein hymgynghoriad yma.  
Datganiad o Ymgynghori Cymunedol
Rydyn ni wedi rhoi ein hymrwymiad ynghylch sut byddwn ni’n ymgynghori â chymunedau ynghylch ein cynigion mewn Datganiad o Ymgynghori Cymunedol, sydd wedi cael ei gynhyrchu drwy ymgynghori â Chyngor Sir Ynys Môn.  Mae’r Datganiad o Ymgynghori Cymunedol yn egluro sut gall pobl gymryd rhan yn yr ymgynghoriad a sut mae modd iddyn nhw ddweud eu dweud am ein cynlluniau.

Datganiad o Ymgynghori Cymunedol (ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg)

Lawrlwytho 2.0mb PDF
Llwytho fersiwn print bras i lawr 0.9mb PDF

Dogfennau ymgynghori

Crynodeb o’r Adborth o’r Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Cam Un

Llwytho i lawr 1.34mb PDF
Llwytho fersiwn print bras i lawr 326kb PDF


Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Prosiect Wylfa Newydd – Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad Cam Un (ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg)

Lawrlwytho 2.0mb PDF
Llwytho fersiwn print bras i lawr 2.2mb PDF


Crynodeb annhechnegol o Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Prosiect Wylfa Newydd - Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol Cam Un

Lawrlwytho 1.94mb PDF
Llwytho fersiwn print bras i lawr 1.2mb PDF


Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Prosiect Wylfa Newydd – Dogfen Ymgynghoriad Cam Un (ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg)

Penodau 01 - 03 4.4mb PDF
Penodau 04 - 07 4.4mb PDF
Penodau 08 - 09 4mb PDF
Penodau 10 ymlaen 3.1mb PDF


Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Prosiect Wylfa Newydd – Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol Cam Un Cyfrol I (ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg)

Penodau 01 - 03 8.2mb PDF
Penodau 04 - 13 3.3mb PDF
Penodau 14 ymlaen 3.9mb PDF