CYMRAEG

Ffilmiau prosiect

Rydyn ni wedi creu cyfres o ffilmiau byrion lle mae aelodau o’n tîm yn egluro mwy am rai o’r gwahanol agweddau ar Brosiect Wylfa Newydd.

Cliciwch chwarae ar unrhyw un o’r fideos i’w gwylio. 

Sut Mae Ynni Niwclear yn Gweithio

Wylfa Newydd a’r Iaith Gymraeg

Cadwyn Gyflenwi Wylfa Newydd

Swyddi a Sgiliau

Ymgysylltu ag Addysg

Horizon yn y Gymuned 

Paratoi a Chlirio’r Safle

Cynllun Horizon i Raddedigion

Ymgynghori â’r Gymuned