CYMRAEG

Safleoedd datblygiadau cysylltiedig

Ym mis Gorffennaf 2015 roedden ni wedi cynnal pum digwyddiad ar Ynys Môn er mwyn rhoi cyfle i bobl yn y gymuned leol weld ein cynlluniau presennol ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd.  Roedd y digwyddiadau'n canolbwyntio'n benodol ar ein cynlluniau ar gyfer datblygiadau ar Ynys Môn, fel ein syniadau ar gyfer gwella'r ffyrdd a llety gweithwyr dros dro.   Roedden ni hefyd wedi rhannu'r lleoliadau neu'r dewisiadau sy'n cael eu cynnig ar gyfer rhai o'r datblygiadau hyn.

Cliciwch yma i weld y cynllun.