CYMRAEG

Ymgynghoriadau ynghylch clirio a pharatoi'r safle a rhannau ar-lein o'r A5025


Ym mis Mai 2016, fe wnaethom ofyn am adborth ynghylch cynigion i baratoi safle Wylfa Newydd ar gyfer gwaith adeiladu ac ynghylch cynlluniau ar wahân i uwchraddio rhannau o’r A5025.

Daeth yr ymgynghoriadau hyn i ben ar 31 Mai 2016, a hoffem ddiolch i bawb a ddaeth i’n digwyddiadau neu a gyflwynodd eu sylwadau.

Gallwch weld y wybodaeth y gwnaethom ei rhannu ynghylch pob pwnc isod.

Paratoi a chlirio’r safle

Paratoi a chlirio’r safle ar gyfer adeiladu fydd y prif gam cyntaf wrth weithio tuag at adeiladu gorsaf bŵer ar ein safle Wylfa Newydd.

Byddai’r gwaith yn cynnwys codi a storio uwchbridd mewn mannau penodol; dymchwel rhai adeiladau o fewn ein tirddaliad; gosod ffensys terfyn ar gyfer y gwaith adeiladu; cau llwybrau tramwy cyhoeddus a rhoi gwyriadau ar waith dros dro; a mesurau i gyfyngu effaith ein gwaith ar yr amgylchedd a’r ecoleg leol.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy lwytho ein Taflen Wybodaeth i lawr isod.

Paratoi a chlirio’r safle

Taflen Wybodaeth - Paratoi a Chlirio'r Safle

Lawrlwytho 1.13mb PDFGwelliannau i rannau presennol o’r A5025
Rydyn ni’n cynnig gwelliannau i rannau o’r A5025 sy’n bodoli eisoes, yn benodol, mannau lle nad yw dau HGV (Cerbyd Nwyddau Trwm) na bysiau yn gallu pasio’i gilydd yn ddiogel ar hyn o bryd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy lawrlwytho ein Taflen Wybodaeth, ein map trosolwg a’n mapiau o adrannau’r llwybr isod.

 

Taflen Wybodaeth - Gwelliannau i ffordd bresennol yr A5025

Lawrlwytho 1.18kb PDF

Gwelliannau i rannau presennol o’r A5025
Gallwch weld map trosolwg yma, sy’n rhannu’r A5025 rhwng y Fali a’n safle yn adrannau wedi’u rhifo. Gallwch weld cynlluniau manylach o bob adran sydd wedi’i rhifo yn y trosolwg drwy lawrlwytho’r ffeil berthnasol isod.

Map trosolwg o welliannau ar-lein i'r A5025 a mapiau o adrannau'r llwybr

Lawrlwytho 3.92mb PDF

 1. Rhan 1, taflen 1 O 2 - Lawrlwytho 1.18mb PDF
 2. Rhan 1, taflen 2 O 2 - Lawrlwytho 1.83mb PDF
 3. Rhan 2, taflen 1 O 3 - Lawrlwytho 2.12mb PDF
 4. Rhan 2, taflen 2 O 3 - Lawrlwytho 2.35mb PDF
 5. Rhan 2, taflen 3 O 3 - Lawrlwytho 2.78mb PDF
 6. Rhan 3, taflen 1 O 4 - Lawrlwytho 1.04mb PDF
 7. Rhan 3, taflen 2 O 4 - Lawrlwytho 1.37mb PDF
 8. Rhan 3, taflen 3 O 4 - Lawrlwytho 1.01mb PDF
 9. Rhan 3, taflen 4 O 4 - Lawrlwytho 1.08mb PDF
 10. Rhan 4, taflen 1 O 3 - Lawrlwytho 2.46mb PDF
 11. Rhan 4, taflen 2 O 3 - Lawrlwytho 2.79mb PDF
 12. Rhan 4, taflen 3 O 3 - Lawrlwytho 2.51mb PDF
 13. Rhan 5, taflen 1 O 2 - Lawrlwytho 2.13mb PDF
 14. Rhan 5, taflen 2 O 2 - Lawrlwytho 2.23mb PDF
 15. Rhan 6, taflen 1 O 4 - Lawrlwytho 2.57mb PDF
 16. Rhan 6, taflen 2 O 4 - Lawrlwytho 2.43mb PDF
 17. Rhan 6, taflen 3 O 4 - Lawrlwytho 2.72mb PDF
 18. Rhan 6, taflen 4 O 4 - Lawrlwytho 2.09mb PDF
 19. Rhan 7, taflen 1 O 3 - Lawrlwytho 1.94mb PDF
 20. Rhan 7, taflen 2 O 3 - Lawrlwytho 2.52mb PDF
 21. Rhan 7, taflen 3 O 3 - Lawrlwytho 2.32mb PDF
 22. Rhan 8, taflen 1 O 2 - Lawrlwytho 1.93mb PDF
 23. Rhan 8, taflen 2 O 2 - Lawrlwytho 2.58mb PDF