CYMRAEG

Dogfennau annhechnegol


Fe wnaethom gynhyrchu nifer o ddogfennau er mwyn darparu trosolwg o wahanol elfennau’r Prosiect y buom yn gofyn barn pobl yn eu cylch. Gallwch weld y dogfennau a’u llwytho i lawr isod.

Lle bo'n bosibl, mae dogfennau annhechnegol a dogfennau crynodeb hefyd ar gael yn Gymraeg. Oherwydd natur dechnegol y Prosiect, mae nifer o ddogfennau technegol yn Saesneg yn unig. Os hoffech chi gael mynediad at ein dogfennau technegol, cliciwch yma.

I gael gwybodaeth am ein hymagwedd at yr iaith Gymraeg, gallwch weld ein polisi yma.

Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad

Mae ein Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad yn darparu gwybodaeth am ein cynigion presennol ar agweddau allweddol ar y Prosiect.
 

STAGE 2 Consultation Overview Document
Llwytho i lawr
 67.1 MB PDF


Crynodebau Annhechnegol

Yn ychwanegol at ein Dogfen Trosolwg o'r Ymgynghoriad, fe wnaethom lunio nifer o ddogfennau crynodeb annhechnegol. Mae'r rhain yn crynhoi cynnwys rhai o'n dogfennau technegol a manylion am ein gwaith hyd yma ar bob pwnc.

I weld yr adroddiadau llawn, ewch i'r dudalen dogfennau technegol.

Adroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol Crynodeb AnnhechnegolAdroddiad Gwybodaeth Amgylcheddol Ragarweiniol - Crynodeb Annhechnegol
Llwytho i lawr 6.92 MB PDF

Adroddiad Interim Asesiad o'r Effaith ar Iechyd Crynodeb Annhechnegol

Adroddiad Interim Asesiad o'r Effaith ar Iechyd - Crynodeb Annhechnegol
Llwytho i lawr 2.15 MB PDF

Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Adroddiad Interim Crynodeb Annhechnegol

Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Adroddiad Interim Crynodeb Annhechnegol
Llwytho i lawr 4.90 MB PDF

Crynodeb o’r Diweddaraf am y Prosiect Ionawr 2016 - Adborth ar yr Ymgynghoriad

Crynodeb o'r Diweddaraf am y Prosiect Ionawr 2016 - Adborth ar yr Ymgynghoriad
Llwytho i lawr 4.38 MB PDF

Ymgynghoriad gwirfoddol – Lliniaru Sŵn a Manteision Cymunedol 

Yn ogystal â’n hymgynghoriad cyn ymgeisio Cam Dau, gofynnom am farn pobl ar y ddau gynllun gwirfoddol rydyn ni wedi’u datblygu. Mae’r rhain yn ymwneud â lliniaru sŵn lleol a manteision cymunedol.

Cewch ragor o wybodaeth drwy edrych ar y dogfennau isod.
STAGE 2 Consultation on Proposed Voluntary Community Benefits SchemeCynllun Manteision Cymunedol
Llwytho i lawr 5.05 MB PDF
STAGE 2 Consultation on Voluntary Local Noise Mitigation PlanCynllun Lliniaru Sŵn Lleol
Llwytho i lawr 8.13 MB PDF

Taflenni gwybodaeth

Yn ychwanegol at y Ddogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad, rydym hefyd wedi datblygu nifer o Daflenni Gwybodaeth i rannu gwybodaeth am bynciau rydyn ni’n gwybod eu bod nhw o ddiddordeb i bobl.

Taflen ffeithiau ar dwristiaethTaflen ffeithiau ar dwristiaeth
Llwytho i lawr 807 KB PDF

Taflen ffeithiau ar ecolegTaflen ffeithiau ar ecoleg
Llwytho i lawr 1.04 MB PDF

Taflen ffeithiau ar ymgysylltu â busnesTaflen ffeithiau ar ymgysylltu â busnes
Llwytho i lawr 945 KB PDF


Addewid y Gymraeg Addewid y Gymraeg 
Llwytho i lawr 880 KB PDF

Welsh language pledgeTaflen ffeithiau ar gynaliadwyedd
Download 2 MB PDF