CYMRAEG

Dogfennau technegol

Mae'r dogfennau a ganlyn yn rhoi rhagor o fanylion technegol am ein cynlluniau.

Cyn eu darllen, rydyn ni’n argymell eich bod chi’n darllen ein Dogfen Trosolwg o'r Ymgynghoriad. Mae'r ddogfen hon yn darparu trosolwg annhechnegol o ran helaeth o’r wybodaeth sydd yn y dogfennau isod. I weld y rhain, cliciwch yma.

Mae’r adnoddau technegol ar-lein a ganlyn hefyd ar gael i helpu i ddeall ein Prosiect.

STAGE 2 Main Consultation DocumentMain Consultation Document
Llwytho i lawr 17.3 MB PDF
 

STAGE 2 Preliminary Environmental Information ReportPreliminary Environmental Information Report
Llwytho i lawr 100 MB PDF
 

Preliminary Environmental Information Report Preliminary Environmental Information Report Appendices
Llwytho i lawr 83.60 mb PDF
 


STAGE 2 Welsh Language Impact Assessment Interim ReportAsesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Adroddiad Interim
Llwytho i lawr 2 MB PDF

STAGE 2 Health Impact Assessment Interim ReportHealth Impact Assessment Interim Report
Llwytho i lawr 1.7MB PDF
 

STAGE 2 Habitats Regulations Assessment Interim ReportHabitats Regulations Assessment Interim Report
Llwytho i lawr 1.4MB PDF
 


STAGE 2 Equality Impact Assessment Interim Report

Equality Impact Assessment Interim Report
Llwytho i lawr 1MB PDF
 

Consultation Summary ReportConsultation Summary Report
Llwytho i lawr 4.31 MB PDF
 


Mae’r adnoddau technegol ar-lein canlynol hefyd ar gael i’ch helpu chi i ddeall ein Prosiect. 

STAGE 2 Associated Development Siting ReportAssociated Development Site Selection Report
Llwytho i lawr 4.5MB PDF
 

STAGE 2 Off Site Power Station Facilities Siting ReportOff-Site Power Station Facilities Site Selection Report
Llwytho i lawr 2.8MB PDF
 

STAGE 2 Construction Workers Accommodation StrategyConstruction Workers’ Accommodation Strategy Llwytho i lawr 438kb PDF
 


STAGE 2 Traffic & Transport Technical Note

Traffic and Transport Technical Note
Llwytho i lawr 5.6MB PDF
 

STAGE 2 Planning Statement FrameworkPlanning Statement Framework
Llwytho i lawr 1MB PDF
 

-	Potential alternative AECC and ESL site at Cylch y Garn School Potential alternative AECC and ESL site at Cylch y Garn School
Llwytho i lawr 2MB PDF


Main site masterplanMain site masterplan
Llwytho i lawr 70MB PDF

Off Site power stationOff-Site Power Station Facilities Masterplan
Llwytho i lawr 39MB PDF

Park and ridePark and Ride Facility and Logistics Centre Masterplan
Llwytho i lawr 36MB PDF


Tempory workersTemporary Workers Accommodation Masterplan
Llwytho i lawr 52MB PDF