CYMRAEG

Fideos

Gan ddefnyddio ein model cyfrifiadurol 3D o Wylfa Newydd, rydym wedi cynhyrchu cyfres o fideos byr er mwyn i chi allu gweld sut gallai amrywiol elfennau o’r Prosiect edrych ar ôl iddynt gael eu hadeiladu. 

Cliciwch chwarae ar unrhyw un o’r fideos isod i ddechrau gwylio.
 
Yr orsaf bŵer, cyfleusterau oddi ar y safle a datblygiadau cysylltiedig

Wylfa Newydd

Safle’r orsaf bŵer

Dalar Hir

Cyfleuster parcio a theithio

Parc Cybi

Canolfan logisteg

Llanfaethlu

Garej Offer Argyfwng Symudol

Cefn Coch

Canolfan Rheoli Argyfwng Amgen a Labordy Arolygon Amgylcheddol 

Wylfa Newydd

Llety Gweithwyr Dros Dro ar y safle

Rhos-goch

Lleoliad a ffefrir i lety gweithwyr dros dro

Kingsland

Lleoliad a ffefrir i lety gweithwyr dros dro

Cae Glas

Lleoliad a ffefrir i lety gweithwyr dros dro

Fferm Madyn

Safle arall ar gyfer Llety Gweithwyr Dros Dro

Fferm Madyn

Cartrefi parhaol arfaethedig 
Gwelliannau i’r briffordd

Y Fali

Gwelliannau ar gyffordd yr A5/A5025 yn Y Fali

Llanfachraeth

Ffordd osgoi Llanfachraeth

Llanfaethlu

Sythu'r ffordd yn Llanfaethlu

Cefn Coch

Gwella’r ffordd rhwng Llanrhuddlad a Chefn Coch