CYMRAEG
Croeso i wefan Ymgynghoriad Wylfa Newydd

Rydyn ni wedi cynnal adolygiad trwyadl o’n cynigion ar gyfer Wylfa Newydd, gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn. O ganlyniad, rydyn ni wedi newid rhywfaint ar ein cynlluniau ac rydyn ni eisiau clywed eich barn chi.

Rhwng dydd Mercher 24 Mai a dydd Iau 22 Mehefin 2017 rydyn ni’n cynnal trydydd cam yr ymgynghoriad cyn ymgeisio ar y cynlluniau rydyn ni wedi’u diweddaru ar gyfer Wylfa Newydd.

Yma, cewch ragor o wybodaeth am ein harddangosfeydd, ein dogfennau a’n cynlluniau diweddaraf, a sut gallwch chi roi eich adborth i ni.  Cliciwch unrhyw un o’r bocsys isod i gael mwy o wybodaeth.