CYMRAEG

Ymgynghoriadau Cyfredol

Rhwng 19 Hydref ac 16 Tachwedd, fe wnaethom ymgynghori ar ein cynlluniau a ddatblygwyd ymhellach ar gyfer paratoi a chlirio safle Wylfa Newydd, yn barod ar gyfer y gwaith adeiladu.

Mae copïau o’n holl ddogfennau technegol drafft a fu'n destun ymgynghoriad ar gael isod. Gallwch hefyd lwytho taflen wybodaeth i lawr, sy’n rhoi trosolwg defnyddiol o’r cynigion.

Ar ôl i’n cynigion gael eu cadarnhau, gan gynnwys ystyried barn pobl, byddwn yn cyflwyno ein cais i Gyngor Sir Ynys Môn.
 
Unwaith y byddwn wedi gwneud hyn, byddwch yn gallu gweld y dogfennau a gyflwynwyd gennym ar brif wefan Pŵer Niwclear Horizon yma.

Ymgynghoriad ar Baratoi a Chlirio’r Safle

Dogfennau annhechnegol

Taflen Wybodaeth - Paratoi a Chlirio'r Safle
Llwytho i lawr 1.mb PDF


 

Crynodeb Annhechnegol o'r Datganiad Amgylcheddol

Crynodeb Annhechnegol o'r Datganiad Amgylcheddol

Llwytho i lawr 1.23mb PDF

 


Dogfennau technegol

Environmental Statement Volume 1 - Llwytho i lawr 4.35mb PDF
Environmental Statement Volume 2 - Llwytho i lawr 56.6mb PDF
Environmental Statement Volume 3A Appendices - Llwytho i lawr 37.9mb PDF
Environmental Statement Volume 3B Appendices - Llwytho i lawr 44.5mb PDF
Environmental Statement Volume 3C Appendices - Llwytho i lawr 27.2mb PDF
Environmental Statement Volume 3D Appendices - Llwytho i lawr 15.4mb PDF
Environmental Statement Volume 3E Appendices - Llwytho i lawr 34.4mb PDF
Environmental Statement Volume 3F Appendices - Llwytho i lawr 16.6mb PDF
Environmental Statement Volume 3G Appendices - Llwytho i lawr 58.1mb PDF
Planning application form - Llwytho i lawr 706kb PDF
Planning Statement - Llwytho i lawr 2.09mb PDF
Datganiad Dylunio a Mynediad - Llwytho i lawr 4.82mb PDF
Environmental Management Plan - Llwytho i lawr 1.30mb PDF
Management of Ecology Procedure - Llwytho i lawr 7.16mb PDF
Management of Dust and Air Quality Procedure - Llwytho i lawr 3.81mb PDF
Management of Noise and Vibration Procedure - Llwytho i lawr 2.95mb PDF
Management of Blasting Procedure - Llwytho i lawr 3.06mb PDF
Management of Water and Sediment Procedure - Llwytho i lawr 1.22mb PDF
Management of Construction Traffic Procedure - Llwytho i lawr 1.33mb PDF
Management of Public Rights of Way Procedure - Llwytho i lawr 1.35mb PDF
Management of Materials and Waste Procedure - Llwytho i lawr 393kb PDF
Management of Made Ground and Land Contamination Procedure - Llwytho i lawr 281kb PDF
Environmental Emergency Management Procedure - Llwytho i lawr 1.50mb PDF
Discharge of Uncontaminated Water to Land Procedure - Llwytho i lawr 211kb PDF
Application plans and drawings - Llwytho i lawr 16.9mb PDF
Transport Statement - Llwytho i lawr 2.42mb PDF
Health Impact Assessment - Llwytho i lawr 1.09mb PDF
Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg  - Llwytho i lawr 4.05mb PDF
Habitats Regulations Assessment Volume 1 - Llwytho i lawr 3.67mb PDF
Habitats Regulations Assessment Volume 2 - Llwytho i lawr 4.92mb PDF