CYMRAEG

Dogfennau

Fel rhan o'n hymgynghoriad Cam Tri, roedden ni wedi cynhyrchu dwy ddogfen sy’n rhoi lefelau gwahanol o fanylion am ein cynigion a’r newidiadau rydyn ni wedi’u gwneud.

Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad Cam Tri Wylfa Newydd


I gael crynodeb o’r holl newidiadau roedden ni’n eu cynnig, gallwch chi ddarllen ein Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad. Mae'r ddogfen hon ar gael yn Gymraeg hefyd.

Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad Cam Tri Wylfa NewyddLlwytho i lawr 15.2mb PDF
Llwytho fersiwn testun mawr i lawr 2.94mb PDF

Prif Ddogfen Ymgynghori Cam Tri Wylfa Newydd

I gael mwy o fanylion technegol am y newidiadau roedden ni’n eu cynnig, gallwch chi ddarllen ein Prif Ddogfen Ymgynghori. Mae’n syniad da darllen y Ddogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad cyn i chi edrych ar y brif ddogfen.  Gan fod hon yn ddogfen dechnegol, dim ond mewn Saesneg mae hi ar gael.

Prif Ddogfen Ymgynghori Cam Tri Wylfa Newydd Llwytho i lawr 10mb PDF