CYMRAEG

Fideos

Gan ddefnyddio ein model cyfrifiadurol 3D o Brosiect Wylfa Newydd, rydyn ni wedi cynhyrchu cyfres o fideos byr er mwyn i chi allu gweld sut gallai elfennau gwahanol y Prosiect edrych ar ôl eu hadeiladu.

Nodwch: lluniau dangosol yn unig sydd yn y fideos.
 
Cliciwch chwarae ar unrhyw un o’r fideos isod i ddechrau gwylio. 
 

Wylfa Newydd: Safle’r orsaf bŵer

Wylfa Newydd: Campws y Safle

Parc Cybi: Canolfan logisteg

Dalar Hir: Cyfleuster parcio a theithio

Llanfaethlu: Cyfleusterau Hanfodol Oddi ar y Safle