CYMRAEG

Gwelliannau i’r A5025 bresennol

Rhwng 2 Awst a 31 Awst 2017 roedden ni wedi ymgynghori ynghylch ein gwelliannau arfaethedig i’r A5025 bresennol, cyn i ni gyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn yn ystod hydref 2017.

Rydyn ni’n cynnig gwelliannau i rannau o’r A5025 sydd eisoes yn bodoli rhwng y Fali a safle Wylfa Newydd; yn benodol, mannau lle nad yw dau Gerbyd Nwyddau Trwm neu fws yn gallu pasio’i gilydd yn ddiogel.  Byddwn ni hefyd angen Compownd Adeiladu Dros Dro a gwaith cysylltiedig arall.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth drwy lwytho ein Taflen Wybodaeth, ein map trosolwg o'r A5025 a’n mapiau o adrannau’r llwybr i lawr isod.

Taflen Wybodaeth Gwelliannau i’r A5025 bresennol

Llwytho i lawr   1.11mb PDF

Dogfennau cyn-ymgeisio (Awst 2017)

Fel rhan o’n hymgynghoriad roedden ni wedi cyhoeddi nifer o ddogfennau technegol a oedd yn rhoi rhagor o fanylion am ein cais a’n cynigion. I weld pob un o’r dogfennau hyn, cliciwch ar y dolenni isod.

Mae nifer o’r rhain yn ddogfennau technegol a dim ond fersiynau Saesneg sy’n cael eu cyhoeddi, yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.

Application Plans & Drawings Llwytho i lawr - 85.65MB zip
Datganiad Dylunio a Mynediad Llwytho i lawr - 5.42MB PDF
Planning Statement Llwytho i lawr - 1.87MB PDF
Environmental Report Volume 1 Environmental Report Llwytho i lawr - 2.78MB PDF
Environmental Report Volume 2 Figures Llwytho i lawr - 140.67MB PDF
Environmental Report Volume 3A Appendices Llwytho i lawr - 136.12MB PDF
Environmental Report Volume 3B Appendices Llwytho i lawr - 72.84MB PDF
Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Llwytho i lawr - 3.47MB PDF
Design Approach and Landscape Strategy Llwytho i lawr - 1.69MB PDF
Water Framework Directive Compliance Assessment Llwytho i lawr - 1.95MB PDF
Flood Consequences Assessment Llwytho i lawr - 7.12MB PDF
Protected and Legally Controlled Species Compliance Report Llwytho i lawr - 1.05MB PDF
Report to Inform Habitats Regulations Assessment Screening Llwytho i lawr- 3.08MB PDF
Rapid Health Impact Assessment Screening Statement Llwytho i lawr - 1.46MB PDF