CYMRAEG
Croeso i wefan Ymgynghoriad Wylfa Newydd
Mae manylion yma ynghylch yr ymgynghoriadau rydyn ni wedi’u cynnal ers 2014 a chopïau o’n holl gynlluniau. Mae ymgynghori â chymunedau lleol yn ein helpu ni i lunio ac addasu ein cynigion ar gyfer Wylfa Newydd, gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn, ac mae’n rhan bwysig o’r broses gynllunio.
Y diweddaraf am gais Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Wylfa Newydd – rydym yn croesawu eich sylwadau

Ym mis Mehefin 2018, fe wnaethom gyflwyno ein cais i’r Arolygiaeth Gynllunio er mwyn cael caniatâd i adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd, sef gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn.

Rydym yn gwneud newidiadau i gynlluniau sy’n rhan o’r cais hwn a hoffem gael eich adborth ar ein cynigion diweddaraf, cyn i ni eu cyflwyno i’r Arolygiaeth Gynllunio. 

Rydym yn cynnig newidiadau i batrymau shifftiau gweithwyr, oriau gwaith a symudiadau Cerbydau Nwyddau Trwm (HGVs).

I gael rhagor o wybodaeth am y diweddariadau arfaethedig hyn, darllenwch y taflenni gwybodaeth a’r adroddiadau technegol sydd ar gael i’w lawrlwytho isod. 
 
Dweud eich dweud
 
Os hoffech chi roi sylwadau ar y newidiadau arfaethedig hyn, mae croeso i chi roi eich adborth i ni erbyn 6 Rhagfyr 2018 drwy:   Mae eich sylwadau yn bwysig i ni ac maent yn helpu i lywio ein cynlluniau. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi ein ffonio ni ar 0800 954 9516.
 
Diolch i chi ymlaen llaw am gyfrannu.

Newidiadau ansylweddol - patrymau shifftiau gweithwyr

Taflen wybodaeth: lawrlwytho (849kb PDF)
(ar gael yn Saesneg hefyd)
 
 
 
 
Adroddiad technegol: lawrlwytho (1.44mb)

 
 
 

Newidiadau ansylweddol - amseroedd danfon Cerbydau Nwyddau Trwm

Taflen wybodaeth: lawrlwytho (790kb PDF)
(ar gael yn Saesneg hefyd)
 

 
 
Adroddiad technegol: lawrlwytho (788kb)

 
 

Newidiadau ansylweddol - oriau gwaith

Taflen wybodaeth: lawrlwytho (1.04mb PDF)
(ar gael yn Saesneg hefyd)
 
Adroddiad technegol: lawrlwytho (8.41mb)