CYMRAEG
Croeso i wefan Ymgynghoriad Wylfa Newydd

Mae manylion yma ynghylch yr ymgynghoriadau rydyn ni wedi’u cynnal ers 2014 a chopïau o’n holl gynlluniau. Mae ymgynghori â chymunedau lleol yn ein helpu ni i lunio ac addasu ein cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd, ac mae’n rhan bwysig o’r broses gynllunio.
 
Does dim ymgynghoriad ar agor ar hyn o bryd.

Rhwng 16 Ionawr ac 16 Chwefror 2018 fe wnaethom ni gynnal ymgynghoriad ynghylch manylion y tir rydyn ni ei angen ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd.
Carem ddiolch i bawb a fu’n ymweld â’n digwyddiadau ac a oedd wedi anfon eu hadborth atom yn ystod yr ymgynghoriad hwn. 
Cliciwch yma i gael gwybod mwy.