CYMRAEG

Paratoi a chlirio’r safle

Rhwng 2 Awst a 31 Awst 2017 roedden ni wedi ymgynghori ynghylch ein cynigion i Baratoi a Chlirio’r Safle, cyn i ni gyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Ynys Môn yn ystod hydref 2017.

Paratoi a chlirio’r safle ar gyfer adeiladu fydd y prif gam gwaith cyntaf er mwyn adeiladu Gorsaf Bŵer ar ein safle Wylfa Newydd.
 
Mae ein cynigion diweddaraf yn cynnwys creu compowndiau storio dros dro, clirio'r safle a dargyfeirio cwrs dŵr. Maen nhw hefyd yn nodi sut byddwn ni’n delio â phridd sydd wedi’i halogi ag asbestos a rhywogaethau estron goresgynnol fel Clymog Japan a sut byddwn ni’n rheoli llwybrau troed a ffyrdd.

Cewch ragor o wybodaeth drwy lwytho ein Taflen Wybodaeth i lawr isod. 

Taflen wybodaeth paratoi a chlirio’r safle Awst 2017

Llwytho i lawr 1.11mb PDF

Dogfennau cyn-ymgeisio (Awst 2017)

Fel rhan o’n hymgynghoriad roedden ni wedi cyhoeddi nifer o ddogfennau technegol a oedd yn rhoi rhagor o fanylion am ein cais a’n cynigion. I weld pob un o’r dogfennau hyn, cliciwch ar y dolenni isod.

Mae nifer o’r rhain yn ddogfennau technegol a dim ond fersiynau Saesneg sy’n cael eu cyhoeddi, yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.

Planning Application Form Llwytho i lawr - 0.48MB PDF
Application Plans & Drawings Llwytho i lawr - 56.78MB PDF
Datganiad Dylunio a Mynediad Llwytho i lawr - 3.29MB PDF
Planning Statement Llwytho i lawr - 2.96MB PDF
Crynodeb Annhechnegol o'r Datganiad Amgylcheddol Llwytho i lawr - 1.33MB PDF
Environmental Statement Volume 1 - Environmental Statement Llwytho i lawr - 10.98MB PDF
Environmental Statement Volume 2 - Figures Llwytho i lawr - 151.72MB PDF
Environmental Statement Volume 3A Appendices Llwytho i lawr - 44.99MB PDF
Environmental Statement Volume 3B Appendices Llwytho i lawr - 55.58MB PDF
Environmental Statement Volume 3C Appendices Llwytho i lawr - 126.14MB PDF
Environmental Statement Volume 3D Appendices Llwytho i lawr - 163.79MB PDF
Environmental Statement Volume 3E Appendices Llwytho i lawr - 63.98MB PDF
Environmental Statement Volume 3F Appendices Llwytho i lawr - 30.42MB PDF
Environmental Statement Volume 3G Appendices Llwytho i lawr - 22.18MB PDF
Asesiad o’r Effaith ar yr Iaith Gymraeg Llwytho i lawr - 3.36MB PDF
Transport Statement Llwytho i lawr - 6.15MB PDF
Code of Construction Practice Llwytho i lawr - 1.53MB PDF
Report to Inform Habitats Regulations Assessment Screening Llwytho i lawr - 3.02MB PDF
Rapid Health Impact Assessment Screening Statement Llwytho i lawr - 0.90MB