CYMRAEG

Dogfennau

 
Fel rhan o'r ymgynghoriad hwn, rydyn ni wedi llunio dwy ddogfen sy'n rhoi gwahanol lefelau o fanylion am ein cynigion ynghylch tir ychwanegol.
 

Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad ynghylch Tir Ychwanegol

I gael crynodeb o’r holl newidiadau rydyn ni’n eu cynnig, gallwch chi ddarllen ein Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad.

 
Dogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad ynghylch Tir Ychwanegol
Llwytho i lawr 4.5mb PDF

Y Brif Ddogfen Ymgynghori ynghylch Tir Ychwanegol

I gael mwy o fanylion technegol am y newidiadau roedden ni’n eu cynnig, gallwch chi ddarllen ein Prif Ddogfen Ymgynghori. Mae’n syniad da darllen y Ddogfen Trosolwg o’r Ymgynghoriad cyn i chi edrych ar y brif ddogfen. Gan fod hon yn ddogfen dechnegol, dim ond yn Saesneg mae hi ar gael.

 
Llwytho i lawr 5.6mb PDF

Lleoliadau ar gyfer gweld dogfennau


Rydyn ni’n gwybod y bydd pobl eisiau gweld copïau papur o’n deunyddiau ni o bosibl, ac felly rydyn ni wedi sicrhau bod dogfennau ar gael i’w gweld mewn llyfrgelloedd ar Ynys Môn ac yng Ngwynedd a Chonwy.

Cliciwch yma i weld rhestr o’r lleoliadau hyn. Mae’r amseroedd agor yn amrywio felly cofiwch eu gwirio ymlaen llaw.

Datganiad o Ymgynghori Cymunedol

Rydyn ni’n cynnig bod yn rhan o’r gymuned am y 100 mlynedd nesaf, felly mae hi’n hollol briodol ein bod yn gwrando ar eich safbwyntiau ac yn eu hystyried, cyn i ni gyflwyno ein cais i adeiladu Wylfa Newydd yn nes ymlaen eleni.

Rydyn ni wedi nodi ein hymrwymiad i ymgynghori â chymunedau lleol mewn Datganiad Ymgynghori Cymunedol. 

 
Llwytho i lawr 1.2mb PDF
  Llwytho fersiwn testun mawr i lawr 1.0mb PDF