CYMRAEG

Croeso i wefan Ymgynghoriad Wylfa Newydd

Mae manylion yma ynghylch yr ymgynghoriadau rydyn ni wedi’u cynnal ers 2014 a chopïau o ddogfennau ein cynigion. Mae ymgynghori â chymunedau lleol yn ein helpu ni i siapio ac addasu ein cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd, ac mae’n rhan bwysig o’r broses gynllunio.Does dim ymgynghoriad ar agor ar hyn o bryd.

Rhwng 2 Awst a 31 Awst 2017 roedden ni wedi ymgynghori ynghylch ein cynlluniau i baratoi safle Wylfa Newydd ar gyfer adeiladu gorsaf bŵer niwclear newydd, a gwella adran o’r A5025 bresennol rhwng y Fali a’r safle. 

Mae rhagor o fanylion ar gael am y cynigion hyn yma:
Paratoi a chlirio’r safle
Gwella’r A5025 bresennol
 
Rhwng 24 Mai a 22 Mehefin 2017 fe wnaethom gynnal trydydd cam o ymgynghori ynghylch Wylfa Newydd. 

Ar ôl ein hymgynghoriad Cam Dau yn 2016, fe wnaethom gynnal adolygiad trwyadl o’n holl gynigion ar gyfer yr Orsaf Bŵer. O ganlyniad i hynny, roedden ni wedi newid ein cynlluniau ac fe wnaethom ofyn i bobl leol am eu safbwyntiau. 

Carem ddiolch i bawb a fu’n ymweld â’n digwyddiadau ac a oedd wedi anfon eu hadborth atom yn ystod yr ymgynghoriad hwn.

Cliciwch ar unrhyw un o’r dolenni isod i gael mwy o wybodaeth.
 
Cam 3