CYMRAEG

Croeso i wefan ymgynghoriad Wylfa Newydd

Gwrando ar safbwyntiau pobl

Cyn i ni gyflwyno unrhyw geisiadau Gorchymyn Cydsyniad Datblygu neu gynllunio ar gyfer Wylfa Newydd, byddwn yn gwneud yn siŵr ein bod yn ymgynghori â chymunedau lleol, awdurdodau lleol ac amrywiaeth o gyrff statudol ac anstatudol er mwyn gwrando ar eu safbwyntiau, eu deall, a’u cynnwys pan fydd modd. 

Yn ogystal â'r Orsaf Bŵer ei hun, mae angen i ni gael nifer o gyfleusterau oddi ar y safle a datblygiadau cysylltiedig i gefnogi'r gwaith o adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd.

Byddwn yn cynnal trydydd cam o ymgynghori cyn ymgeisio ar y cynlluniau rydyn ni wedi'u diweddaru ar gyfer Wylfa Newydd rhwng dydd Mercher 24 Mai a dydd Iau 22 Mehefin 2017.

Gallwch weld poster sy'n dangos rhestr o'n digwyddiadau ymgynghori drwy glicio yma.  


Gallwch hefyd ddarllen mwy am ein hymgynghoriadau blaenorol, sydd wedi cau erbyn hyn, drwy glicio ar y ddewislen uchod.

Pam mae ymgynghori yn bwysig?

Mae ymgynghori â chymunedau lleol yn ein helpu i lunio ac addasu ein cynlluniau, ac mae’n rhan bwysig o’r broses gynllunio. Mae Deddf Cynllunio 2008 yn ei gwneud yn ofynnol i ni ymgynghori’n eang â'r gymuned, a sefydliadau fel Cyngor Sir Ynys Môn, cyn i ni gyflwyno ein cais ar gyfer Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yn 2017. 

Rydyn ni wedi nodi ein hymrwymiad i ymgynghori â chymunedau lleol mewn Datganiad o Ymgynghori Cymunedol.

 

Datganiad o Ymgynghori Cymunedol 

Llwytho i lawr 1.0mb PDF

Llwytho fersiwn testun mawr i lawr 1.0mb PDF

 
Fe wnaethom gynnal cam cyntaf ein hymgynghoriad cyn ymgeisio yn 2014, ac ers hynny rydyn ni wedi cynnal nifer o ymgynghoriadau eraill er mwyn sicrhau bod pobl yn cael y newyddion diweddaraf.

Cam dau yr ymgynghoriad

Rhwng 31 Awst a 25 Hydref 2016 fe wnaethom gyflwyno ail gam ein hymgynghoriad cyn ymgeisio ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd. Fe wnaethom rannu ein cynlluniau a’n dogfennau diweddaraf, gan ofyn am farn pobl ar bob agwedd ar y Prosiect.
Stage 2