CYMRAEG
Croeso i wefan Ymgynghoriad Wylfa Newydd

Mae manylion yma ynghylch yr ymgynghoriadau rydyn ni wedi’u cynnal ers 2014 a chopïau o’n holl gynlluniau. Mae ymgynghori â chymunedau lleol yn ein helpu ni i lunio ac addasu ein cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd, ac mae’n rhan bwysig o’r broses gynllunio.

Y diweddaraf am gais Gorchymyn Cydsyniad Datblygu Wylfa Newydd – croesawir eich safbwyntiau


Ym mis Mehefin 2018, fe wnaethom gyflwyno ein Cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio er mwyn cael caniatâd i adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd, gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn. Ers hynny, rydym wedi gwneud rhai newidiadau i rai agweddau ar y cynigion hyn ac fe hoffem gael eich barn am y rhain.

Rydyn ni’n cynnig newid y cyfyngiad uchaf ar nifer symudiadau’r llongau i ac o’r Cyfleuster Dadlwytho Morol yn ystod adegau allweddol. Byddai hyn yn caniatáu i ni adfer unrhyw amser a gollir neu oedi i'r rhaglen a achosir gan y llanw, y tywydd, gwahaniaethau mewn maint llwythau neu ddociau’n cau, a sicrhau bod y Cyfleuster Dadlwytho Morol yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl drwy gydol y cyfnod adeiladu.

Rydyn ni hefyd yn cynnig newid yr amserlen ffrwydro bresennol ar gyfer y gwaith angenrheidiol i helpu i lefelu'r safle ar gyfer adeiladu, cloddio a symud nodweddion o dan y tir sydd bellach yn ddiangen, a fydd yn lleihau unrhyw oedi posibl i raglen ehangach y Prosiect.

Gallwch ddarllen mwy yn y taflenni gwybodaeth a’r adroddiadau technegol sydd ar gael i’w llwytho i lawr isod. Dim ond yn Saesneg y caiff dogfennau technegol eu cyhoeddi yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.

Byddwn hefyd allan yn ein bws ymgynghori ddydd Mawrth 4 Medi 2018. Gallwch gael rhagor y wybodaeth yno a siarad ag aelodau o dîm y prosiect:
  • Maes parcio Cae Pwmp, Cemaes, 10am - 1pm
  • Maes parcio'r Douglas Inn, Tregele, 2pm - 5pm

Os hoffech chi roi sylwadau ar y newidiadau arfaethedig, gallwch roi’ch adborth i ni erbyn 28 Medi 2018 drwy:
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi ein ffonio ni ar 0800 954 9516. Diolch i chi ymlaen llaw am gyfrannu. Mae eich barn yn bwysig i ni.

Newidiadau anfaterol – symudiadau llongau morol

Info sheet: Lawrlwytho (1 MB PDF)
 
Technical report: Lawrlwytho (493 kb PDF)
 


Newidiadau anfaterol – strategaeth ffrwydradau

Info sheet: Lawrlwytho (1 MB PDF)
 
Technical report: Lawrlwytho (434 kb PDF)