CYMRAEG

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cais am DCO

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) Wylfa Newydd

Ym mis Mehefin 2018, fe wnaethom gyflwyno ein Cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio er mwyn cael caniatâd i adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd, gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn.

Ym mis Awst 2018, roedden ni wedi gwneud rhai newidiadau i agweddau ar y cynigion hyn ac fe wnaethon ni ofyn am farn pobl.

Roedden ni’n cynnig newid y cyfyngiad dyddiol uchaf ar nifer symudiadau’r llongau i ac o’r Cyfleuster Dadlwytho Morol yn ystod adegau allweddol. Byddai hyn yn caniatáu i ni adfer unrhyw amser a gollir neu oedi i'r rhaglen a achosir gan y llanw, y tywydd, gwahaniaethau mewn maint llwythau neu ddociau’n cau, a sicrhau bod y Cyfleuster Dadlwytho Morol yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl drwy gydol y cyfnod adeiladu.

Roedden ni hefyd yn cynnig newid yr amserlen ffrwydro bresennol ar gyfer y gwaith angenrheidiol i helpu i lefelu'r safle ar gyfer adeiladu, cloddio a symud nodweddion o dan y tir sydd bellach yn ddiangen, a fydd yn lleihau unrhyw oedi posibl i raglen ehangach y Prosiect.

Er bod yr ymgynghoriad hwn ar gau erbyn hyn, gallwch ddarllen mwy yn y taflenni gwybodaeth a’r adroddiadau technegol sydd ar gael i’w llwytho i lawr isod. Diolch i bawb a ddaeth i’n digwyddiadau ac am roi adborth i ni.

Dim ond yn Saesneg y caiff y dogfennau technegol eu cyhoeddi, yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.

Newidiadau anfaterol – symudiadau llongau morol

Info sheet: Lawrlwytho (1 MB PDF)
 
Technical report: Lawrlwytho (493 kb PDF)
 


Newidiadau anfaterol – strategaeth ffrwydradau

Info sheet: Lawrlwytho (1 MB PDF)
 
Technical report: Lawrlwytho (434 kb PDF)