CYMRAEG

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cais am DCO II

Yr wybodaeth ddiweddaraf am y cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) II

Ym mis Mehefin 2018, fe wnaethom gyflwyno ein cais i’r Arolygiaeth Gynllunio er mwyn cael caniatâd i adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd, sef gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn.

Ym mis Tachwedd 2018, fe wnaethon ni rai newidiadau i gynlluniau sy'n rhan o'r cais hyn ac fe wnaethon ni ofyn am farn pobl. 

Fe wnaethon ni gynnig newidiadau i batrymau shifftiau gweithwyr, oriau gwaith a symudiadau Cerbydau Nwyddau Trwm (HGVs).

Mae’r ymgynghoriad hwn, ond gallwch ddarllen mwy am y pynciau hyn yn y taflenni gwybodaeth a'r adroddiadau technegol sydd ar gael i'w llwytho i lawr isod.
 
Dim ond yn Saesneg y caiff y dognennau technegol eu cyhoeddi, yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg Horizon.

Newidiadau ansylweddol - patrymau shifftiau gweithwyr

Taflen wybodaeth: lawrlwytho (849kb PDF)
(ar gael yn Saesneg hefyd)
 
 
 
 
Adroddiad technegol: lawrlwytho (1.44mb)

 
 
 

Newidiadau ansylweddol - amseroedd danfon Cerbydau Nwyddau Trwm

Taflen wybodaeth: lawrlwytho (790kb PDF)
(ar gael yn Saesneg hefyd)
 

 
 
Adroddiad technegol: lawrlwytho (788kb)

 
 

Newidiadau ansylweddol - oriau gwaith

Taflen wybodaeth: lawrlwytho (1.04mb PDF)
(ar gael yn Saesneg hefyd)
 
Adroddiad technegol: lawrlwytho (8.41mb)