CYMRAEG

Trosolwg

Mae ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO) ar gyfer Wylfa Newydd ar fin mynd i’w gam paratoi olaf.

Fel rhan o'r gwaith helaeth hwn, rydyn ni’n mireinio manylion terfynol ein cynlluniau. Mae hyn yn cynnwys cadarnhau’r tir rydyn ni ei angen ar gyfer yr adrannau newydd o’r A5025 rhwng y Fali a’n safle, a rhywfaint o dir ychwanegol rydyn ni ei angen fel rhan o Ardal Datblygu Wylfa Newydd ac oddi ar y safle yn safleoedd ein Datblygiadau Cysylltiedig.

Rydyn ni hefyd yn edrych yn ofalus ar sut y gallwn greu cynefinoedd tir gwlyb newydd i wrthbwyso unrhyw effaith adeiladu bosib yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Tre’r Gof.

Rydyn ni'n cynnal ymgynghoriad ynghylch y cynigion diweddaraf hyn rhwng dydd Mawrth 16 Ionawr a dydd Gwener 16 Chwefror 2018.

Cliciwch yma i fynd i'n tudalen dogfennau, lle gallwch ddarllen mwy am ein cynlluniau.

Dewch i gwrdd â ni

Rydyn ni’n cynnal nifer o ddigwyddiadau yn yr ardal, lle gallwch alw heibio, siarad â'n tîm a gweld mwy o fanylion am y cynigion ynghylch tir ychwanegol rydyn ni'n ymgynghori yn eu cylch.
  • Dydd Gwener 19 Ionawr 1pm – 4pm, Neuadd Goffa Amlwch, Amlwch
  • Dydd Sadwrn 20 Ionawr 10am – 1pm, Neuadd y Dref Llangefni, Llangefni
  • Dydd Sadwrn 20 Ionawr 4pm – 7pm, Neuadd Bentref Cemaes, Cemaes
  • Dydd Mawrth 23 Ionawr 10am – 1pm, Neuadd Bentref Llanfachraeth, Llanfachraeth
  • Dydd Mawrth 23 Ionawr 4pm – 7pm, Gwesty The Valley Anglesey, y Fali
  • Dydd Mercher 24 Ionawr 10am – 12pm Llyfrgell Conwy, Stryd y Castell
  • Dydd Mercher 24 Ionawr 2pm – 5:30pm Canolfan Siopa Deiniol, Bangor
  • Dydd Gwener 26 Ionawr 2pm – 7pm Neuadd Bentref Cemaes, Cemaes

Anfonwch eich adborth atom

Mae ymgynghori â phobl a rhanddeiliaid lleol yn ein helpu ni i lunio ac addasu ein cynlluniau, ac mae’n rhan bwysig o’r broses gynllunio. Dyma eich cyfle i ddweud eich dweud ar agweddau ar ein Prosiect cyn i ni gyflwyno ein cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO).

Gallwch anfon eich adborth atom mewn sawl ffordd:
  • Llenwi Ffurflen Adborth wedi'i hargraffu; gellir cyflwyno hon yn un o'n digwyddiadau, neu ei phostio i Freepost WYLFA NEWYDD
  • Llwytho ffurflen adborth i lawr a'i hanfon atom drwy ein cyfeiriad Rhadbost neu ei hanfon drwy e-bost i ymholiadauwylfa@horizonnuclearpower.com
Ffurflen Adborth

Llwytho i lawr 0.1MB PDF
 

Bydd ein hymgynghoriad yn agor ar 16 Ionawr ac yn dod i ben ar 16 Chwefror 2018, felly mae hi’n bwysig iawn eich bod yn manteisio ar y cyfle i ddweud eich dweud yn ystod y cyfnod hwn.